Tin tức các trường học 

Giáo viên trường TH Bãi Cháy tích cực dạy học trực tuyến chương trình kiến thức mới tuần 20 năm học 2019-2020

Bắt dầu từ ngày 30/3/2020, thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Phòng GD&ĐT thành phố Hạ Long về dạy kiến thức mới cho học sinh tuần 20. Cán bộ, giáo viên nhà trường đã chủ động rà soát các điều kiện cơ sở vật chất về công nghệ thông tin để học sinh học tập từ xa kiến thức mới với 3 hình thức gồm: Dạy học trực tuyến có tương tác với giáo viên và HS; Dạy học trên truyền hình; Học sinh tự học nghiên cứu. kế quả có:

- Hình thức 1 dạy trực tuyến: 1849em/1897 đạt tỉ lệ 97,5%. kết quả có:

- Hình thức 1 dạy trực tuyến: 1849em/1897 đạt tỉ lệ 97,5%.

- Hình thức HS tự học trên truyền hình: 17 em/1897 đạt tỉ lệ 0,9 %.

- Hình thức HS tự học nghiên cứu: 31 em/1897 đạt tỉ lệ 1,6%, do các em chủ yếu về quê với ông bà không có công nghệ thông tin để học tập và 5 em HS khuyết tật không tham gia được.