Văn bản trường TH & THCS Bãi Cháy 2 
  CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 2019
Số hiệu: 16B/QĐ-TH&THCSBC2
Ngày ban hành: 30/1/2019
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 1983  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 12
Địa chỉ URL:

  CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 2019
Số hiệu: 16B/QĐ-TH&THCSBC2
Ngày ban hành: 30/1/2019
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 1983  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 12
Địa chỉ URL: