Công tác lao động, vệ sinh chuẩn bị cho khai giảng.

Tập thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và Phụ huynh học sinh tham gia lao động, dọn vệ sinh chuẩn bị cho năm học mới.

Văn bản Phòng GD&ĐT 
Tin mới 
Văn bản nhà trường 
 
THÔNG TIN LIÊN HỆ
TRƯỜNG .............. - THÀNH PHỐ HẠ LONG
Địa chỉ:                      , thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Số điện thoại:              - Email: