TỔNG KẾT 5 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT"

Ngày 10/7/2020 tại Nhà văn hóa xã Tân Dân, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hạ Long tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025” (gọi tắt là Đề án).

Văn bản Phòng GD&ĐT 
Tin mới 
  • TỔNG KẾT 5 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT" (24/08/2020)
    Ngày 10/7/2020 tại Nhà văn hóa xã Tân Dân, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hạ Long tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025” (gọi tắt là Đề án).
Văn bản nhà trường 
 
THÔNG TIN LIÊN HỆ
TRƯỜNG .............. - THÀNH PHỐ HẠ LONG
Địa chỉ:                      , thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Số điện thoại:              - Email: