Văn bản tham gia ý kiến về phương án phân vùng tuyển sinh lớp 1,6 năm 2024-2025
Số hiệu: 609/PGDĐT
Ngày ban hành: 06/5/2024
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 489  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 23
Địa chỉ URL:

  Văn bản tham gia ý kiến về phương án phân vùng tuyển sinh lớp 1,6 năm 2024-2025
Số hiệu: 609/PGDĐT
Ngày ban hành: 06/5/2024
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 489  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 23
Địa chỉ URL: