Thông tin về cơ sở vật chất 

 

 

    PHÒNG GDT TP HẠ LONG

TRƯỜNG TH LÝ THƯỜNG KIỆT 

THÔNG B¸O

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học,

năm học 2013 - 2014

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học/số lớp

40

Số m2/học sinh

II

Loại phòng học

 

 

1

Phòng học kiên cố

22

 

2

Phòng học bán kiên cố

17

 

3

Phòng học tạm

 

 

4

Phòng học nhờ

 

 

III

Số điểm trường

 

 

IV

Tổng diện tích đất (m2)

9063,7m2

 

V

Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

5099m2

2,9

VI

Tổng diện tích các phòng

1792,69 m2

1,02

1

Diện tích phòng học (m2)

1792,69 m2

1,02

2

Diện tích phòng chuẩn bị (m2)

0

 

3

Diện tích thư viện (m2)

0

 

4

Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

0

 

5

Diện tích phòng khác ( phòng HĐ, thiết bị)(m2)

0 m2

 

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

 

Số bộ/lớp

1

Khối lớp 1

253

23

2

Khối lớp 2

207

23

3

Khối lớp 3

161

23

4

Khối lớp 4

161

23

5

Khối lớp 5

184

23

VIII

Tổng số máy vi tính đang được sử dụng

phục vụ học tập  (Đơn vị tính: bộ)

21

 

IX

Tổng số thiết bị

 

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

01

 

2

Cát xét

05

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

02

 

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

01

 

5

Thiết bị khác: Đàn piano

01

 

6

Đàn CASIO.

0

 

7

ĐànYAMAHA

01

 

8

Kèn

0

 

9

Máy in

05

 

 

 

Nội dung

Số lượng (m2)

X

Nhà bếp

0

XI

Nhà ăn

0

 

 

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích

bình quân/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho

học sinh bán trú

Không có khu riêng, nghỉ tại lớp học

 (1.349.13 m2)

900

          1,49m2

XIII

Khu nội trú

/

/

/

 

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

06

02

0

0,045

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

0

0

0

0

0

 

 

 

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XVII

Kết nối internet (ADSL)

x

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

x

 

XIX

Tường rào xây

x

 

                                                            

                                                   Giếng Đáy , ngày 01 tháng 9 năm2013

                                                       HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                               Nguyễn Thị Hương