Kế hoạch phát triển GD 

 PHÒNG GD&ĐT HẠ LONG                                                           Biểu 2           

Trường: Tiểu học Lý Thường Kiệt 

BÁO CÁO THỰC TRẠNG CSVC, ĐỘI NGŨ TRƯỜNG TIỂU HỌC

(Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2014)

          I- CỚ SỞ VẬT CHẤT

          1. Số điểm trường: 2

          2. Số phòng học: 36; Trong đó: 35 phòng học môn văn hóa; 1 phòng Tin học;

- Điểm trường chính: 23 phòng học cao tầng kiên cố và 3 phòng học cấp 4.

- Điểm lẻ khu Hạ Long: 10 phòng học cấp 4 đã xuống cấp.

3. Phòng làm việc gồm: 11 phòng (1 phòng Hiệu trường; 1 phòng Phó Hiệu trưởng; 01 phòng truyền thống, 1 phòng Đội, 1 phòng Thư viện, 1 phòng thiết bị, 1 phòng kế toán, thủ quỹ, 1phòng ytế, 2 phòng giáo viên; 1 hội trường). Nhà trường chưa có phòng đa năng, phòng học Mĩ thuật, Âm nhạc, chưa có bếp ăn bản trú. Nhà trường hợp đồng công ty An Phú cung cấp cơm bán trú.

          II- Số lớp, số học sinh:

          1. Điểm trường chính:

 

Năm học 2013-2014

Năm học 2014-2015

Năm học 2015-2016

 

Số lớp

Số HS

Số HS/lớp

Số lớp

Số HS

Số HS/lớp

Số lớp

Số HS

Số HS/lớp

Lớp 1

8

342

42

8

284

36

8

320

40

Lớp 2

6

262

43

8

356

45

8

284

36

Lớp 3

5

206

41

6

262

43

8

356

45

Lớp 4

5

205

41

5

206

41

6

262

43

Lớp 5

6

245

41

5

205

41

5

206

41

Tổng số:

30

1260

42

32

1313

41

35

1428

41

            2. Điểm lẻ :

 

Năm học 2013-2014

Năm học 2014-2015

Năm học 2015-2016

 

Số lớp

Số HS

Số HS/lớp

Số lớp

Số HS

Số HS/lớp

Số lớp

Số HS

Số HS/lớp

Lớp 1

3

116

39

3

110

37

3

129

43

Lớp 2

3

112

37

3

116

39

3

110

37

Lớp 3

2

84

42

3

112

37

3

116

39

Lớp 4

2

77

38

2

84

42

3

112

37

Lớp 5

2

55

28

2

77

38

2

84

42

Tổng số:

12

444

37

13

499

38

14

551

39

           3.  Toàn trường

 

Năm học 2013-2014

Năm học 2014-2015

Năm học 2015-2016

 

Số lớp

Số HS

Số HS/lớp

Số lớp

Số HS

Số HS/lớp

Số lớp

Số HS

Số HS/lớp

Tổng số:

42

1718

41

45

1812

40

49

1979

40

           

            III- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên hiện có:

          1. Nhân viên:

 

Kế toán

Y tế

VTTQ

TB-TN

TViện

Bảo vệ

Lao công

Phục vụ bán trú (Đối với T.học)

Biên chế

1

1

 

 

 

 

 

 

HĐ TP

 

 

1

 

1

 

 

 

HĐ PGD

 

 

 

 

 

 

 

 

HĐ Trường

 

 

 

 

 

6

2

 

1

nhân viên đón cơm, chấm cơm

(Nhà trường hợp đồng công ty An Phú)

 

 

          2. Cán bộ quản lý, giáo viên,

STT

Môn

Tổng số

Chia ra

Biên chế

HĐ TP

HĐ PGD

HĐ Trường

1

CBQL

3

3

 

 

 

2

GV Tiểu học

52

49

3

 

 

3

Tiếng Anh

5

2

2

 

1

(dạy T.A Phonnics)

4

Tiếng Pháp

 

 

 

 

 

5

Âm nhạc

2

2

 

 

 

6

Mỹ Thuật

2

1

1

 

 

7

Thể dục

1

 

1

 

 

8

Tổng PT

1

1

 

 

 

9

Tin học

2

 

 

 

2

Tổng số:

68

58

7

 

3

          Ghi chú: Tỷ lệ giáo viên/ lớp =(Tổng (2+3+4+5+6+7)/số lớp)                  

         3. Tổng số cán bộ quản lý, nhân viên, giáo viên các môn (Tính đến 31/3/2014).

          Tổng số toàn trường: 81 người. Trong đó: Biên chế và Hợp đồng phòng gồm: 69 người; Hợp đồng trường gồm: 12 người.

          Tổng số giáo viên biên chế và hợp đồng thành phố gồm: 61 người

đạt tỷ lệ 1,45 GV/lớp.

          Hiện nay, nhà trường đang sử dụng 60 giáo viên, 1 giáo viên bị bệnh dài hạn( đ.c Lê Thị Thu bị bệnh tâm thần). Nhà trường đề nghị phòng GD&ĐT Hạ Long hướng dẫn thủ tục, hồ sơ tinh giản biên chế đ/c Lê Thu.

Do nhà trường không đủ phòng học để học 100% 2 buổi/ngày (hiện nay chỉ có khối 1,2,3 học 2buổi/tuần; khối 4,5 học 7 buổi/tuần) nên nhà trường đủ giáo viên dạy học.

 

 

          IV. Kế hoạch năm 2014 - 2015

          1. Phòng học, giáo viên

          - Căn cứ số phòng học hiện có và kế hoạch phát triển năm học 2014 - 2015, nhà trường báo cáo như sau:

          + Lớp học 10 buổi/tuần: Khối 1,2; + Lớp học 7buổi/tuần: Khối 3,4,5.

           + Giáo viên

 

GV Tiểu học

GV âm nhạc

GV mĩ thuật

GV tiếng anh

GV thể dục

BGH

TPT

Kế toán

Thủ quỹ, văn thư

Ytế

Thư viện, thiết bị

Hiện có biên chế và HĐ TP

61

2

2

4

1

3

1

1

1

1

1

Nhu cầu bổ sung 2014 - 2015

0

1

1

2

3

0

0

0

0

0

0

 

            Ghi chú: GV Tiếng anh đủ phân công dạy chương trình bắt buộc theo quy định của Bộ GD&ĐT 4 tiết/tuần. Nhà trường xin bổ sung dạy Tiếng anh lớp 1,2. Trường hợp phòng GD&ĐT Hạ Long không bổ sung được giáo viên Tiếng Anh và giáo viên môn Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục theo nhu cầu năm học 2014 - 2015, nhà trường đề nghị phòng GD bổ sung 7 giáo viên Tiểu học. Vì với Tổng số 45 lớp năm học 2014 - 2015 nhà trường hiện nay chỉ có 61 giáo viên.

          2. Những khó khăn, đề xuất, kiến nghị cho năm học tới.

2.1 Khó khăn

          - Số học sinh quá đông, phòng học thiếu, nhà trường không đáp ứng được nhu cầu CMHS cho con học cả ngày.

          - Nhà trường  không quản lí được rất nhiều trường hợp gia đình học sinh có khẩu ở tỉnh khác, hàng ngày trọ ở phường khác nhưng đến tháng 5,6,7 về trọ tạm trú ở phường Giếng Đáy để xin nhập học tại trường nên số học sinh quá tải.

          - Phòng học khu Hạ Long xây dựng từ lâu nên rất thấp, mùa đông phòng học thiếu ánh sáng, mặc dù nhà trường đã mắc nhiều bóng điện.

          - Học sinh đông, nhu cầu sử dụng điện nước nhiều, số lượng bảo vệ, lao công ở hai khu nhiều.

          2.2 Đề nghị

          - UBND thành phố Hạ Long và phòng GD&ĐT Hạ Long quan tâm xây dựng phòng học cao tầng ở phân hiệu lẻ Hạ Long và tách trường riêng.

          -Nhà trường đề nghị phòng GD&ĐT bổ sung tiền hỗ trợ điện nước nhiều hơn các trường có quy mô nhỏ.

          - Phòng GD&ĐT hướng dẫn nhà trường hồ sơ đề nghị tinh giản biên chế đ/c Lê Thị Thu ( giáo viên bị bệnh tâm thần).

 

HIỆU TRƯỞNG

                                                                            

                                                                      

 

Nguyễn Thị Hương