Về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật của UBND tp Hạ Long ban hành hết hiệu lực toàn bộ
Số hiệu: 8858
Ngày ban hành: 22/10/2019
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 454  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 23
Địa chỉ URL:

  Về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật của UBND tp Hạ Long ban hành hết hiệu lực toàn bộ
Số hiệu: 8858
Ngày ban hành: 22/10/2019
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 454  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 23
Địa chỉ URL: