V/v ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu thỏa thuận và tự nguyện trong các trường Màm non, Tiểu học, THCS&TH công lập trên địa bàn thành phố Hạ Long
Số hiệu: 8879
Ngày ban hành: 23/10/2019
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 4488  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 22
Địa chỉ URL:

  V/v ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu thỏa thuận và tự nguyện trong các trường Màm non, Tiểu học, THCS&TH công lập trên địa bàn thành phố Hạ Long
Số hiệu: 8879
Ngày ban hành: 23/10/2019
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 4488  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 22
Địa chỉ URL: