v/v hướng dẫn triển khai thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách, chân schinhr tình trạng " lạm thu" trong các trường MN, TH, THCS&TH công lập trên địa bàn tp Hạ Long từ năm học 2019 - 2020
Số hiệu: 916
Ngày ban hành: 29/10/2019
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 1617  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 20
Địa chỉ URL:

  v/v hướng dẫn triển khai thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách, chân schinhr tình trạng " lạm thu" trong các trường MN, TH, THCS&TH công lập trên địa bàn tp Hạ Long từ năm học 2019 - 2020
Số hiệu: 916
Ngày ban hành: 29/10/2019
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 1617  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 20
Địa chỉ URL: