Tin Nóng 

Bài dự thi của Chi đội 9B

Bài dự thi của Chi đội: 9B Trình bày: Học sinh Nguyễn Thị Quỳnh Hương Link Vieo https://www.facebook.com/100055793881872/videos/559233288950025/

Bài dự thi của Chi đội 9C

Bài dự thi của Chi đội 9C Trình bày: Học sinh Nguyễn Thị Hồng Vân Ánh cùng các bạn trong lớp Link Video https://www.facebook.com/100055793881872/videos/325621422993735/

Bài dự thi của Chi đội 6D

Bài dự thi của Chi đội: 6D Trình bày: Học sinh Vũ Anh Thư https://www.facebook.com/100055793881872/videos/708997070335101/

Bài dự thi của Chi đội: 7C

Bài dự thi của Chi đội: 7C Trình bày: Học sinh Nguyễn Phương Nga www.facebook.com/100055793881872/videos/1021944085369283/

Bài dự thi của Chi đội 7D

Bài dự thi của Chi đội: 7D Trình bày: Học sinh Nguyễn Thiên Ngọc www.facebook.com/100055793881872/videos/321267556815353/

Bài dự thi của Chi đội 9C

Bài dự thi của Chi đội 9C Trình bày: Học sinh Nguyễn Thị Hồng Vân Ánh cùng các bạn trong lớp Link Video https://www.facebook.com/100055793881872/videos/325621422993735/

Untitled [4] 
Năm thực hiện:
Email:
Trạng thái:
Mã giao dịch: