Trường THCS Hồng Hải nồng nhiệt tiếp đoàn lãnh đạo và cán bộ PGD&ĐT Nghĩa Lộ đến thăm trường.

     Sáng ngày 11 tháng 4 năm 2019, trường THCS Hồng Hải nồng nhiệt tiếp đoàn lãnh đạo và cán bộ PGD&ĐT Nghĩa Lộ đến thăm trường.

     Với niềm vui, phấn khởi, đồng chí Phạm Mai Phương, chuyên viên THCS, PGD&ĐT TP Hạ Long; đồng chí Đinh Thị Phương, Hiệu trường nhà trường cùng các đồng chí lãnh đạo và cán bộ PGD&ĐT Nghĩa Lộ đã có một cuộc thảo luận về sử dụng phòng học thông minh. Sau buổi thảo luận, đoàn đã dự giờ về sử dụng thiết bị và phòng học thông minh các môn Địa 8, Sinh 9 và Anh 6.

     Sau đây là một vài hình ảnh của cuộc thảo luận: