Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số hiệu:
Ngày ban hành: 22/02/2016
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 87  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 204
Địa chỉ URL: