Về việc công bố công khai đánh giá việc thực hiện dự toán thu- chi ngân sách Quý III năm 2019
Số hiệu: 519/QĐ-THCS
Ngày ban hành: 01/10/2019
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 3779  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 14
Địa chỉ URL:

  Về việc công bố công khai đánh giá việc thực hiện dự toán thu- chi ngân sách Quý III năm 2019
Số hiệu: 519/QĐ-THCS
Ngày ban hành: 01/10/2019
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 3779  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 14
Địa chỉ URL: