QĐ Công bố công khai quyết toán việc thực hiện các khoản thu - chi đóng góp theo quy định và thỏa thuận, kỳ II năm học 2019-2020
Số hiệu: 47/QĐ-THCS
Ngày ban hành: 13/7/2020
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 2542  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 4
Địa chỉ URL:

  QĐ Công bố công khai quyết toán việc thực hiện các khoản thu - chi đóng góp theo quy định và thỏa thuận, kỳ II năm học 2019-2020
Số hiệu: 47/QĐ-THCS
Ngày ban hành: 13/7/2020
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 2542  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 4
Địa chỉ URL: