QĐ Công bố công khai đánh giá việc thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I năm 2020
Số hiệu: 11/QĐ-THCS
Ngày ban hành:
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 4144  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 19
Địa chỉ URL:

  QĐ Công bố công khai đánh giá việc thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I năm 2020
Số hiệu: 11/QĐ-THCS
Ngày ban hành:
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 4144  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 19
Địa chỉ URL: