QĐ Công bố công khai đánh giá việc thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý II năm 2020
Số hiệu: 30/QĐ-THCS
Ngày ban hành: 30/6/2020
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 4141  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 16
Địa chỉ URL:

  QĐ Công bố công khai đánh giá việc thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý II năm 2020
Số hiệu: 30/QĐ-THCS
Ngày ban hành: 30/6/2020
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 4141  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 16
Địa chỉ URL: