QĐ Công bố công khai đánh giá việc thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý III năm 2020
Số hiệu: 146/QĐ-THCS
Ngày ban hành: 05/10/2020
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 4173  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 15
Địa chỉ URL:

  QĐ Công bố công khai đánh giá việc thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý III năm 2020
Số hiệu: 146/QĐ-THCS
Ngày ban hành: 05/10/2020
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 4173  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 15
Địa chỉ URL: