QĐ Công bố công khai quyết toán việc thực hiện các khoản thu - chi các khoản thu phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục kỳ II năm học 2020-2021
Số hiệu:
Ngày ban hành: 04/6/2021
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 1631  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 14
Địa chỉ URL:

  QĐ Công bố công khai quyết toán việc thực hiện các khoản thu - chi các khoản thu phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục kỳ II năm học 2020-2021
Số hiệu:
Ngày ban hành: 04/6/2021
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 1631  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 14
Địa chỉ URL: