Tin tức  

TẬP HUẤN VỀ VĂN HÓA LỊCH SỬ ĐÔNG NAM Á

         Ngày 11,12/9/2018, các thầy cô giáo dạy Lịch sử tại các trường THCS của thành phố Hạ Long đã tham gia tập huấn trực tuyến về nội dung: Văn hóa lịch sử Đông Nam Á do Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh tổ chức.

            Sau đây là một số hình ảnh tại điểm cầu Hạ Long: