Tin tức  

Hội nghị giao ban Hiệu trưởng tháng 9 năm 2018

         Sáng ngày 14/9/2018 Đồng chí Vi Bích Hạnh, Thành ủy viên, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì Hội nghị giao ban hiệu trưởng tháng 9/2018 Tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Hạ Long.

Đồng chí Vi Bích Hạnh, Thành ủy viên, Trưởng Phòng Giáo dục phát biểu và chỉ đạo Hội nghị.