Tin tức  

Tập huấn Giáo dục bảo tồn tài nguyên và đa dạng sinh học

 Ngày 12/9/2018 Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh tổ chức Tập huấn Giáo dục bảo tồn tài nguyên và da dạng sinh học. Cán bộ giáo viên thành phố Hạ Long tham gia tập huấn.