Tin tức  

TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN NGUỒN, MÔ HÌNH GIẢNG DẠY CON THUYỀN SÔ

      Ngày 20/9/2018 Tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Hạ Long phối hợp với Trung tâm công nghệ và truyền thông VIETNET - ICT tổ chức "Tập huấn giảng viên nguồn, mô hình giảng dạy con thuyền số" Trong dự án: Tăng cường kỹ năng CNTT cho giới trẻ hội nhập và phát triển.