Tin tức  

Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2018-2019

          Sáng ngày 25/9/2018 Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2018-2019 trên toàn tỉnh với điểm cầu Trung tâm tại Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh và 14 điểm cầu còn lại là các phòng Giáo dục và Đào tạo. 

      - Đại biểu dự họp tại Phòng họp trực tuyến Sở GDĐT:

                 Lãnh đạo Sở, Trưởng, Phó các phòng ban của Sở, cộng tác viên thanh tra các đơn vị thuộc Sở.

       - Đại biểu dự họp tại Phòng họp trực tuyến của các Phòng GDĐT:

          + Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và 01 cán bộ phụ trách công tác kiểm tra của các Phòng GDĐT;       

         + Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở;     

         + Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên;   

         + Cộng tác viên thanh tra

        Tại điểm cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo Hạ Long. Đồng chí Vi Bích Hạnh, Trưởng Phòng GD&ĐT Hạ Long tham gia phát biểu tại hội nghị.