Tin tức  

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN CHUYÊN ĐỀ CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2018-2019 MÔN SINH HỌC

           13h30 ngày 12/01/2019, tại trường THCS Bãi Cháy, phòng GD&ĐT Hạ Long đã tổ chức Hội nghị trực tuyến chuyên đề: Sử dụng hiệu quả thiết bị thông minh, đổi mới phương pháp dạy học trong giảng dạy bộ môn sinh học 9.

          Chuyên đề được thiết kế với mục tiêu: Sử dụng thiết bị thông minh; áp dụng các kỹ thuật dạy học tích cực trong giảng dạy bộ môn sinh học; thực hành sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học; thực nghiệm dự giờ trực tuyến.

           Tham dự tại điểm cầu trung tâm (trường THCS Bãi Cháy) có:

            - Lãnh đạo và chuyên viên PGD&ĐT.

            - Đại diện lãnh đạo các trường trên địa bàn thành phố.

            - Các tổ trưởng tổ chuyên môn, giáo viên bộ môn sinh học thuộc cụm chuyên môn số 1.

             - Học sinh lớp 9A2 trường THCS Bãi Cháy.

            Ngoài điểm cầu trung tâm còn có 04 điểm cầu tại các trường THCS Nguyễn Văn Thuộc, Cao Xanh, Hồng Hải, Trần Quốc Toản với sự tham gia của các tổ trưởng tổ chuyên môn, giáo viên bộ môn sinh học thuộc cụm chuyên môn số 2, số 3.

                Hội nghị đã nghe báo cáo chuyên đề do đồng chí Nguyễn Kim Ngọc, Phó hiệu trưởng trường THCS Bãi Cháy trình bày và dự giờ minh họa do đồng chí Hoàng Thị Vân và học sinh lớp 9A2 trường THCS Bãi Cháy thực hiện.

                Sau giờ dạy, hội nghị đã tổ chức rút kinh nghiệm theo phương pháp sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học.

Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị: