Giọt hồng đất mỏ- Kết nối dòng máu Việt năm 2019.

      Hưởng ứng chương trình “ Giọt hồng đất mỏ- Kết nối dòng máu Việt năm 2019”.

          Với tinh thần tự nguyện, phấn khởi. Sáng ngày 22/6/2019, 16 cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Hạ Long có mặt từ sớm tại Trung tâm Tổ chức Hội nghị Tỉnh Quảng Ninh, với niềm tự hào khi những giọt máu hồng của mình được mang đi cứu người. Hiến máu! Một nghĩa cử cao đẹp!

       Đây là hoạt động thường niên của nhà trường, có những giáo viên đã 6 lần hiến máu, nhà trường luôn động viên và đề cao tinh thần của giáo viên, đây cũng là một tiêu chí để bình xét, lựa chọn, cán bộ, giáo viên, nhân viên tiêu biểu hàng năm của đơn vị.