Các trường học trên địa bàn thành phố tiếp tục công tác vệ sinh, sát khuẩn tại các trường học chuẩn bị đón học sinh trở lại trường sau đợt nghỉ.

Một số hình ảnh tại các trường học 

Trường TH Hạ Long

Trường MN Kỳ Thượng

MN Hà Tu

Trường THCS Việt Hưng

Trường TH Quảng La

Trường TH&THCS Thống Nhất

Trường MN Tân Dân

Trường TH Lê Hồng Phong

MN Đồng Sơn

Trường TH Việt Hưng

MN Trới

Trường THCS Hà Trung

Trường THCS Sơn Dương