Ngày 14/02/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Hạ Long tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, lao động năm 2020.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Việt Bắc – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Phòng GD&ĐT.

 

Quang cảnh toàn Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Vi Bích Hạnh – Trưởng phòng GD&ĐT đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, lao động năm 2019 và dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020; đại diện Công đoàn cơ quan Phòng GD&ĐT báo cáo hoạt động công đoàn năm 2019, dự tháo kế hoạch chương trình công tác năm 2020; đại diện Ban thanh tra nhân dân đã báo cáo kết quả công tác thanh tra nhân dân trong năm 2019, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2020; bộ phận Kế toán đã công khai báo cáo tài chính cơ quan năm 2019, phân bổ dự toán ngân sách năm 2020. Đồng chí Trưởng phòng GD&ĐT thông qua các quy chế của cơ quan Phòng GD&ĐT.

Đồng chí Vi Bích Hạnh – Trưởng phòng GD&ĐT trình bày báo cáo

Hội nghị cũng đã thảo luận, nghe và giải đáp ý kiến đóng góp của các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức và bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 – 2022. Hội nghị cũng được nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Việt Bắc – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố đối với công tác chuyên môn cũng như các hoạt động trong năm 2020.

Bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 – 2022

Sau phần công bố Quyết định và trao thưởng cho các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức đạt thành tích xuất sắc trong năm 2019, Công đoàn Phòng GD&ĐT đã phát động phong trào thi đua năm 2020 đến toàn thể các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức cơ quan. 

Đồng chí Nguyễn Việt Bắc – Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố, đồng chí Vi Bích Hạnh – Trưởng phòng GD&ĐT trao giấy khen và danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho các đồng chí công chức đạt thành tích xuất sắc trong năm 2019

Phát huy những kết quả, thành tích đạt được và các kinh nghiệm, đồng thời khắc phục các mặt còn hạn chế trong năm 2019, hội nghị đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện và chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt trong năm 2020 như sau: Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; Tích cực rà soát quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục phù hợp điều kiện của thành phố đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh; Nâng cao năng lực đội ngũ, đạo đức nghề nghiệp, tăng cường nền nếp, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục; Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo; quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực người học; Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh. Giáo dục mầm non tiếp tục đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Giáo dục phổ thông tập trung đổi mới phương thức dạy học; chuyển từ dạy học truyền thụ nội dung sang dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học, giáo dục nhà trường gắn với giáo dục gia đình và cộng đồng; khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định. Giáo dục thường xuyên thực hiện đa dạng hóa nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân, góp phần xây dựng xã hội học tập…

Kết thúc Hội nghị, 100% nhất trí với Nghị quyết đã khẳng định tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu và nhiệm vụ năm 2020 của Phòng GD&ĐT Hạ Long.