TỔNG KẾT 5 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT"

 Ngày 10/7/2020 tại Nhà văn hóa xã Tân Dân, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hạ Long tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025” (gọi tắt là Đề án).

 

Tiết mục nhảy sôi động của các bé 5 tuổi trường Mầm non Quảng La

chào mừng Hội nghị

Dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vi Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hạ Long; tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các xã Quảng La, Bằng Cả, Tân Dân, Vũ Oai, Hòa Bình, Đồng Lâm, Đồng Sơn, Kỳ Thượng; các đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán trong các trường mầm non, trường có cấp tiểu học trên địa bàn các xã thuộc vùng tăng cường tiếng Việt theo quyết định 3608/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của UBND huyện Hoành Bồ cũ.

 

Đồng chí Vi Bích Hạnh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tặng quà

cho các cháu mầm non, học sinh tiểu học tham gia tiết mục kể chuyện tại Hội nghị

Hội nghị đã đánh giá kết quả triển khai thực hiện giai đoạn I Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025”, đề ra phương phướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án giai đoạn 2021-2025. Tại Hội nghị, có 06 tập thể và 09 cá nhân tiêu biểu trong quá trình triển khai thực hiện Đề án được nhận giấy khen của UBND thành phố Hạ Long.

 

Đồng chí Vi Bích Hạnh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo trao giấy khen

của UBND thành phố cho các cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Đề án

 

Đồng chí Vi Bích Hạnh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hạ Long, phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vi Bích Hạnh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hạ Long ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả thực hiện Đề án giai đoạn I của các trường mầm non, trường có cấp tiểu học trong vùng thực hiện Đề án. Mong muốn trong giai đoạn 2020-2025, các trường học sẽ tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo trong thực hiện tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số gắn với thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.