HỘI NGHỊ BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ NĂM 2020

 Ngày 20-21/8/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hạ Long đã tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng chính trị, Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hạ Long, lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành GD&ĐT năm học 2020 – 2021.

Điểm cầu trung tâm được đặt tại Hội trường Phòng GD&ĐT cùng 130 điểm cầu tại các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố với sự tham gia của hơn 3 nghìn cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị bồi dưỡng tại điểm cầu trung tâm.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị bồi dưỡng tại một số điểm cầu tại trường

Tại Hội nghị bồi dưỡng, Hội nghị đã được nghe đồng chí Vũ Văn Diện - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hạ Long truyền đạt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hạ Long lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025; Kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong 8 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; thực hiện chủ đề công tác năm 2020 về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững”; đồng chí Nhữ Đình Tùng, Phó Ban Tuyên giáo thành ủy truyền đạt các nội dung: Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”; Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Đồng chí Nguyễn Trung Hậu - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin với Đề án văn hóa ứng Bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Ảnh : Đồng chí Vũ Văn Diện - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hạ Long truyền đạt tại Hội nghị.

Ảnh: Đồng chí Nhữ Đình Tùng, Phó Ban Tuyên giáo thành ủy truyền đạt tại Hội nghị.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Trung Hậu - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin truyền đạt tại Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị bồi dưỡng, đồng chí Vi Bích Hạnh- Thành ủy viên, Trưởng Phòng GD&ĐT đã đánh giá kết quả năm học 2019-2020, nhiệm vụ trọng tâm năm học mới 2020-2021.

Ảnh : Đồng chí Vi Bích Hạnh- Thành ủy viên, Trưởng Phòng GD&ĐT đánh giá kết quả năm học 2019-2020, nhiệm vụ trọng tâm năm học mới 2020-2021.

Hội nghị đã giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đang công tác trong ngành GD&ĐT thành phố nắm được những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hạ Long lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội trong huyện, trong tỉnh, trong nước. Trên cơ sở đó vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp vào công tác quản lý, giảng dạy.