HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TRIỂN KHAI GIÁO DỤC STEM NĂM HỌC 2020-2021

Trong 02 ngày 10 và 11/10/2020 Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức Hội nghị tập huấn “Triển khai giáo dục STEM và hướng dẫn nghiên cứu khoa học trong trường trung học cơ sở”, dự và khai mạc hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tâm - Phó trưởng phòng GD&ĐT Thành phố.

 

 

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Tham dự Hội nghị tập huấn có 118 đồng chí cán bộ, giáo viên tại 36 trường có cấp THCS trên đại bàn thành phố Hạ Long; Các học viên tham gia học tập thảo luận sôi nổi, nhiệt tình các hoạt động tại lớp tập huấn.

 

Một hoạt động được học viên tham gia thảo luận

Tại Hội nghị tập huấn, các học viên được trang bị những kiến thức và kỹ năng về Giáo dục STEM: tìm hiểu về Giáo dục STEM; Xây dựng chủ đề Giáo dục STEM trong các môn khoa học Tự nhiên; Tổ chức các hoạt động trải nghiệm STEM; và tổ chức các hoạt động trải nghiệm STEM Triển khai giáo dục STEM trong trường trung học theo hướng dẫn 2284/SGD-GDTrH ngày 31/8/2020 của Sở GD&ĐT.