KHAI MẠC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON

 Ngày 20/3/2021 Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hạ Long Khai mạc trực tuyến Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non cấp thành phố năm học 2020-2021. Tham gia Hội thi có 219 giáo viên xuất sắc tại 35 trường mầm non trên địa bàn thành phố trong đó có 34 trường mầm non công lập và 01 trường mầm non ngoài công lập.

 Đồng chí Nguyễn Thị Tâm, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố phát biểu Khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non cấp thành phố năm học 2020-2021

Mỗi giáo viên tham dự Hội thi sẽ tổ chức 01 hoạt động giáo dục trong kế hoạch giáo dục của nhóm/lớp và trình bày 01 biện pháp nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tại cơ sở giáo dục. Toàn thành phố chia làm 06 cụm thi, thời gian thi diễn ra từ ngày 24/3/2021 đến hết ngày 02/4/2021.

 

Quang cảnh buổi khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non

cấp thành phố năm học 2020-2021 tại điểm cầu Trường THCS Trới

Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non cấp thành phố là Hội thi thường niên được tổ chức 2 năm một lần. Hội thi nhằm phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non thành phố Hạ Long, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội trên địa bàn trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non; tạo động lực cho giáo viên mầm non phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp; góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn, tạo cơ hội cho giáo viên mầm non thể hiện năng lực bản thân, có cơ hội được học hỏi, trao đổi, phổ biến kinh nghiệm trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

 

Quang cảnh buổi khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non

cấp thành phố năm học 2020-2021 tại điểm cầu Trường MN Hạ Long