Tin tức  

“Ngày hội dân chủ” của cán bộ, công chức, viên chức, lao động ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hạ Long

 Nhằm phát huy quyền dân chủ của cán bộ, giáo viên, nhân viên, lao động trong các nhà trường; thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở thành phố Hạ Long; các văn bản hướng dẫn của Liên đoàn Lao động Thành phố, Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Ninh. Ngày 25 tháng 8 năm 2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo – Công đoàn Giáo dục thành phố Hạ Long đã có công văn liên tịch số 850 LT/PGD&ĐT – CĐGD về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị CB,CC, VC, LĐ và Hội nghị người lao động năm học 2016 - 2017.

Thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo – Công đoàn Giáo dục Thành phố, 100% các đơn vị công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc (63/65 đơn vị) đã đồng loạt tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức, lao động và hội nghị người lao động năm học 2016 – 2017 từ ngày 19 tháng 9 đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2016 (có 02 đơn vị trường Mầm non ABC và Cơ quan Phòng GD&ĐT Thành phố tổ chức theo năm dương lịch).

Được sự chỉ đạo, hướng dẫn của Phòng GD&ĐT – Công đoàn Giáo dục Thành phố, 100% các CĐCS đã chủ động phối hợp với chuyên môn xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, thời gian, nhân lực, tổ chức hội nghị trang trọng, nghiêm túc, thẳng thắn, dân chủ, khách quan, từ hội nghị cấp tổ đến hội nghị toàn thể nhà trường. Hội nghị đã thu hút sự tham gia thảo luận của nhiều các báo cáo tham luận với nội dung chuẩn bị công phu, có tính chất xây dựng cao cho bản dự thảo kế hoạch, nhiệm vụ của nhà trường. Cùng với các ý kiến được tổng hợp tại hội nghị cấp tổ, nhiều đơn vị, tại hội nghị còn có nhiều ý kiến tham gia, góp ý xây dựng các nội quy, quy chế của đơn vị và báo cáo công khai tài chính. Các ý kiến đã được đồng chí Thủ trưởng đơn vị và Chủ tịch CĐCS thẳng thắn, giải đáp ngay tại hội nghị toàn thể nhà trường.

Đ/c Vi Bích Hạnh - Thành ủy viên, Trưởng Phòng GD&ĐT Thành phố đến dự, chỉ đạo và động viên tập thể cán bộ, viên chức, lao động trường Mầm non 1/6

Không chỉ đối với các trường công lập, chất lượng tổ chức hội nghị người lao động (hội nghị giáo viên, nhân viên, lao động) các trường ngoài công lập được nâng lên rõ rệt. Điều đó thể hiện từ công tác xây dựng kế hoạch, đăng ký lịch, đến công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, nội dung các báo cáo, quy chế, Thỏa ước LĐTT, nhân sự của các nhà trường. Đến dự và chỉ đạo hội nghị của các trường, các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT đều nhận định: 100% các trường ngoài công lập đã tổ chức hội nghị trang trọng, nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo về chất lượng, thu hút sự tham gia, ủng hộ nhiệt tình của toàn thể giáo viên, nhân viên, lao động.

Ký kết Thỏa ước LĐTT giữa đ/c Hiệu trưởng (Chủ tịch Hội đồng quản trị) và đ/c Chủ tịch CĐ trường Mầm non Familly

Có thể nói, hội nghị cán bộ, viên chức, lao động (đối với các trường công lập) và hội nghị giáo viên, nhân viên, lao động (đối với các trường ngoài công lập) đầu năm học, thực sự là cơ hội để cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, lao động được nói lên “tiếng nói” của mình tham gia vào việc xây dựng các kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học, xây dựng các nội quy, quy chế; là dịp để cán bộ, viên chức, lao động được trao đổi thẳng thắn, giải đáp các ý kiến còn vướng mắc, qua đó góp phần giúp tập thể ngày càng gắn bó, đoàn kết hơn, nhà trường ngày càng phát triển.

Nguồn: Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo TP Hạ Long.