Văn bản 
  Cv 1050/PGD&ĐT: V/v hướng dẫn quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, tài sản công tại các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Hạ Long
Số hiệu: Cv 1050/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/09/2020
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 6571  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 22
Địa chỉ URL: