Văn bản 
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân
Số hiệu: 21/2023/QH15
Ngày ban hành:
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 2388  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 44
Địa chỉ URL: