Văn bản 
  V.v Hướng dẫn triển khai thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2018-2019
Số hiệu: số 2292/SGD&ĐT-KHTC
Ngày ban hành:
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 3887  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 76
Địa chỉ URL: