Văn bản 
  4635/UBND-TM14 ngày 09/7/2020 về thời gian thực hiện các khoản thu và chi chế độ chính sách tại các cơ sở giáo dục trong học kỳ II năm học 2019-2020
Số hiệu: 4635/UBND-TM14
Ngày ban hành:
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 598  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 159
Địa chỉ URL: