Văn bản 
  Triển khai thực hiện Kết luận số 126/TB-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh
Số hiệu: 6985 UBND-VP
Ngày ban hành:
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 1543  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 227
Địa chỉ URL: