HỘI NGHỊ BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ NĂM 2020

Ngày 20-21/8/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hạ Long đã tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng chính trị, Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hạ Long, lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành GD&ĐT năm học 2020 – 2021.

Văn bản chỉ đạo của nhà trường 
Lịch công tác 
Hôm nay: Chủ Nhật - 14/08/02022
Hiện không có dữ liệu!
Tài nguyên mới nhất