Tin tức  

Thành phố Hạ Long Tuyên dương học sinh xuất sắc tiêu biểu năm học 2016-2017

Sáng nay(ngày 23/5/2017) tại Cung văn hóa lao động Việt-Nhật, phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long long trọng tổ chức tuyên dương học sinh xuất sắc tiêu biểu năm học 2016-2017.

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN PHÒNG CHỐNG MA TÚY, TỘI PHẠM

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016 - 2017; công văn chỉ đạo số 11/UBND ngày 21/10/2016 của UBND thành phố Hạ Long "V/v: Tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm".