HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TRIỂN KHAI GIÁO DỤC STEM NĂM HỌC 2020-2021

Trong 02 ngày 10 và 11/10/2020 Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức Hội nghị tập huấn “Triển khai giáo dục STEM và hướng dẫn nghiên cứu khoa học trong trường trung học cơ sở”

HƠN 400 VẬN ĐỘNG VIÊN THAM GIA GIẢI BƠI HỌC SINH TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ HẠ LONG NĂM 2020

Từ ngày 10/10/2019 đến hết ngày 11/10/2019, thành phố Hạ Long tổ chức giải bơi học sinh tiểu học, trung học cơ sở năm 2020.

Hội nghị tập huấn “Hướng dẫn chuyên môn năm học 2020-2021 và ứng dụng phương pháp giáo dục STEM trong giáo dục mầm non”

Hội nghị tập huấn “Hướng dẫn chuyên môn năm học 2020-2021 và ứng dụng phương pháp giáo dục STEM trong giáo dục mầm non ” cho đội ngũ Cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, năm học 2020-2021