HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI 2021 THÀNH PHỐ HẠ LONG – CON SƯ TỬ NGỦ TRÊN ĐỐNG VÀNG ĐANG THỨC DẬY

Sáng ngày 04/10/2021, tại hội trường Thư viện tỉnh Quảng Ninh Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “Đẩy nhanh mức độ trưởng thành chuyển đổi số tại địa phương, đơn vị và cộng đồng” trên địa bàn thành phố

Tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên tiểu học về phương pháp, kỹ thuật dạy học các môn học ở lớp 1, lớp 2 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 năm học

Sở Giáo dục và Đào tạo tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên tiểu học về phương pháp, kỹ thuật dạy học các môn học ở lớp 1, lớp 2 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 năm học

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Quảng Ninh sẵn sàng cho Ngày hội non sông

Với tinh thần “Kỷ luật, đồng tâm” của vùng Mỏ anh hùng, tỉnh Quảng Ninh luôn chủ động phòng, chống dịch trong triển khai công tác bầu cử, đảm bảo an toàn cho cử tri và tổ chức thành công cuộc bầu cử.