Đội tuyển võ nhạc Vovinam tại Hội thi cấp tỉnh lần thứ nhất

Đội tuyển võ nhạc Vovinam tại Hội thi cấp tỉnh lần thứ nhất