Tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên tiểu học về phương pháp, kỹ thuật dạy học các môn học ở lớp 1, lớp 2 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 năm học

Sở Giáo dục và Đào tạo tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên tiểu học về phương pháp, kỹ thuật dạy học các môn học ở lớp 1, lớp 2 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 năm học

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Quảng Ninh sẵn sàng cho Ngày hội non sông

Với tinh thần “Kỷ luật, đồng tâm” của vùng Mỏ anh hùng, tỉnh Quảng Ninh luôn chủ động phòng, chống dịch trong triển khai công tác bầu cử, đảm bảo an toàn cho cử tri và tổ chức thành công cuộc bầu cử.

TỔNG KẾT HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TRUNG HỌC CƠ SỞ CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2020 – 2021

Ngày 23/4/2021, tại Trung tâm tổ chức Hội nghị thành phố Hạ Long, Phòng giáo dục và đào tạo đã tổ chức tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi trung học cơ sở (THCS) cấp thành phố năm học 2020 – 2021