Tin tức  

Thành phố Hạ Long Tuyên dương học sinh xuất sắc tiêu biểu năm học 2016-2017

Sáng nay(ngày 23/5/2017) tại Cung văn hóa lao động Việt-Nhật, phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long long trọng tổ chức tuyên dương học sinh xuất sắc tiêu biểu năm học 2016-2017.