Tin tức  

Chương trình hoạt động ngoại khóa của các Trường Tiểu học , THCS trên toàn thành phố

      Ngày 18/10/2018 Sở Công thương Tỉnh Quảng Ninh và Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, triển khai Chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện tại các trường học năm 2018.

        Sau đây là một số hình ảnh hoạt động trong các buổi tuyên truyền tại các trường học: