Tin tức  

Công bố Quyết định điều động cán bộ Quản lý trường học

      Thực hiện các thông báo của Thường trực Thành ủy và các Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố "Về việc điều động và bổ nhiệm viên chức quản lý". Theo đó, Thường trực Thành ủy và UBNĐ thành phố thống nhất quyết định điều động và bổ nhiệm có thời hạn đối với 04 viên chức quản lý trường học, cụ thể :

         Điều động và bổ nhiệm đồng chí Huỳnh Thu Quỳnh Trang - Phó hiệu trưởng Trường MN Hồng Hải giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường MN Hồng Gai thời hạn 05 năm, kể từ ngày 30/12/2018.

        Điều động và bổ nhiệm đồng chí Đặng Thị An - Phó hiệu trưởng Trường MN Hồng Gai giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường MN Hoa Đào thời hạn 05 năm, kể từ ngày 30/12/2018.

       Điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Loan - Phó hiệu trưởng Trường MN Hoa Đào giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường MN Hạ Long thời hạn 05 năm, kể từ ngày 30/12/2018.

        Điều động và bổ nhiệm đồng chí Trần Thị Cúc - Phó hiệu trưởng Trường MN Ha Long giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường MN Hồng Hải thời hạn 05 năm, kể từ ngày 30/12/2018.

       Ngày 02/01/2019 Thực hiện sự ủy nhiệm của Thường trực Thành ủy và UBND thành phố. Tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Hạ Long, Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố tổ chức Hội nghị Công bố các thông báo, quyết định điều động nêu trên đảm bảo tính trang trọng, cùng tham dự hội nghị có Tập thể Lãnh đạo Phòng Giáo dục, các cán bộ được điều động, luân chuyển và tập thể Ban giám hiệu các nhà trường có liên quan./.