Tin tức  

Hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị Hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2019-2020

            Sáng ngày 16/8/2019 tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hạ Long. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức truyền hình trực tuyến Hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2019-2020.

           Tại điểm cầu trung tâm (Trung tâm hội nghị thành phố) có thành phần tham dự:

- Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Cán bộ quản lý, Chủ tịch công đoàn các trường MN; TH; THCS trên toàn thành phố.

           Tại điểm cầu lẻ ở 20 phường, gồm: Phó hiệu phó, giáo viên các  trường MN; TH; THCS trên toàn thành phố.

            Hội nghị bồi dưỡng gồm 03 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Xây dựng nền tảng tư tưởng của Đảng, Chủ nghĩa Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chuyên đề 2: Học tập, quán triệt Chỉ thị 05 và Di chúc của Bác nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Người.

Chuyên đề 3: Tình hình Biển Đông và một số nhiệm vụ phát triển kinh tế - Xã hội của thành phố 6 tháng cuối năm 2019.

             Đến dự và báo cáo tại Hội nghị: 

          Đồng chí Phạm Thị Huyền Thái, Tiến sĩ, Phó trưởng khoa Lý luận Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, Tỉnh Quảng Ninh.

           Đồng chí Phan Thị Hải Hường, Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Hạ Long.