HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020 - 2021

 Ngày 24/9/2020, Phòng GD&ĐT Thành phố Hạ Long tổ chức Hội nghị giao ban Hiệu trưởng tháng 9, với sự tham dự của tập thể lãnh đạo, cán bộ chuyên viên Phòng GD&ĐT cùng hiệu trưởng (phó hiệu trưởng phụ trách trường) của 102 trường trên địa bàn thành phố. Đồng chí Vi Bích Hạnh, Thành ủy viên, Trưởng phòng GD&ĐT chủ trì Hội nghị.

Buổi sáng Hội nghị triển khai những vấn đề trọng tâm: Công tác tổ chức cán bộ; Công tác học sinh sinh viên; y tế học đường; vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; công tác tài chính.

Buổi chiều, 3 cấp học tách riêng triển khai nhiệm vụ chuyên môn theo đặc thù cấp học. Đối với cấp mầm non: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2020 – 2021 với 6 phương hướng chung và 10 nhiệm vụ cụ thể. Trong đó phấn đấu huy động trẻ mầm non ra lớp toàn thành phố, nhà trẻ đạt 37% trở lên, mẫu giáo đạt 96% trở lên, trẻ 5 tuổi đạt 99,9% trở lên.

Đối với cấp Tiểu học: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2020 – 2021 với 5 mục tiêu chung và 3 nhiệm vụ cụ thể. Đặc biệt, năm học 2020-2021, cấp Tiểu học thực hiện đồng thời 2 chương trình giáo dục: lớp 1 thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018; lớp 2,3,4,5 tiếp tục thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2006. Nhà trường tiếp tục được tự chủ trong Xây dựng kế hoạch giáo dục bao gồm: Kế hoạch giáo dục các môn học, Kế hoạch giáo dục các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Đồng thời Hội nghị đề cập đến những điểm mới, khác biệt trong Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 28/2020/BGDĐT ngày 4/9/2020 và Thông tư 27/2020/BGDĐT ngày 04/9/2020 về Đánh giá học sinh lớp 1, qua đó bàn bạc, thảo luận cách thức triển khai hiệu quả.

Cấp THCS cùng trao đổi các nội dung: Phân tích phổ điểm thi vào lớp 10; hướng dẫn cách xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học; hướng dẫn cách xây dựng kế hoạch giáo dục; những điểm mới của Điều lệ trường trung học cơ sở ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020; những điểm mới trong đánh giá, xếp loại học sinh THCS trong Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020. Thảo luận và thông nhất phương án nhân rộng Kết quả Nhiệm vụ Khoa học công nghệ 2018 về Giáo dục năng lực, phẩm chất người dân vùng du lịch dịch vụ cho học sinh THCS thành phố Hạ Long trong các trường có cấp THCS.

Sau Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học, các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố xác định được vai trò, nhiệm vụ, trọng trách riêng, tự đặt mình trong một tâm thế mới, với niềm tin và quyết tâm hướng đến một năm học mới thành công.