Hội nghị tập huấn “Hướng dẫn chuyên môn năm học 2020-2021 và ứng dụng phương pháp giáo dục STEM trong giáo dục mầm non”

 Hội nghị tập huấn “Hướng dẫn chuyên môn năm học 2020-2021 và ứng dụng phương pháp giáo dục STEM trong giáo dục mầm non ” cho đội ngũ Cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, năm học 2020-2021

 

Quang cảnh một lớp tập huấn

Hội nghị tập huấn “Hướng dẫn chuyên môn năm học 2020 - 2021 và ứng dụng phương pháp giáo dục STEM trong giáo dục mầm non” cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm, non năm học 2020-2021 thành phố Hạ Long diễn ra từ ngày 28/9/2020 đến ngày 3/10/2020. Đợt tập huấn được chia thành 4 lớp, tham dự hội nghị tập huấn có 276 cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán của 47 trường mầm non và 158 nhóm/lớp mầm non độc lập tư thục trên địa bàn thành phố.

 

Thạc sỹ Lê Thị Thu Huyền giới thiệu, hướng dẫn ứng dụng

phương pháp STEM trong giáo dục mầm non

Các nội dung tập huấn triển khai trong Hội nghị bao gồm: (1) Triển khai nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2020-2021; (2) Hướng dẫn thực hiện chuyên môn, hồ sơ sổ sách cấp học mầm non; (3) Ứng dụng phương pháp giáo dục STEM trong tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

 

Các đại biểu thực hành, thử nghiệm với phương pháp STEM

Nội dung ứng dụng phương pháp giáo dục STEM trong tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ được Thạc sỹ Lê Thị Thu Huyền - Tổng giám đốc công ty cổ phần phát triển giáo dục IGARTEN, nhà sáng lập hệ thống mầm non song ngữ STEMe GARTEN giới thiệu, hướng dẫn.

Tại Hội nghị các đại biểu trao đổi, thảo luận và đi đến thống nhất, khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2020-2021.

 

Đại biểu tham tham dự hội nghị tập huấn chụp ảnh lưu niệm