HỘI NGHỊ GIAO BAN HIỆU TRƯỞNG THÁNG 11 NĂM 2020

Ngày 27/11/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã tổ chức Hội nghị giao ban Hiệu trưởng tháng 11 năm 2020 thông qua hình thức trực tuyến trên GOOGLE MEET. Điểm cầu trung tâm đặt tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cùng 109 điểm cầu thành phần. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT, các đồng chí là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, tổ trưởng chuyên môn.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu trung tâm.

Hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu, tham mưu, báo cáo của 6 đồng chí cán bộ quản lý các đơn vị trường học (TH&THCS Kỳ Thượng, Mầm non Kỳ Thượng, TH&THCS Thống Nhất, Tiểu học Hạ Long, TH&THCS Tuần Châu, Mầm non Tuần Châu). Các ý kiến xoay quanh các nội dung về trường chuẩn quốc gia, tài chính, đội ngũ, chế độ chính sách cho người lao động…

Tại các điểm cầu thành phần.

Các bộ phận: Tài vụ, tổ chức, cơ sở vật chất, y tế của Phòng GD&ĐT đã có những trao đổi, hướng dẫn trực tiếp các trường chi tiết, cụ thể. Các đồng chí Phó Trưởng phòng GD&ĐT đánh giá, rút kinh nghiệm chung và những có những chỉ đạo trọng tâm rõ nét trong thời gian tới đối với từng cấp học, từng nội dung công việc. Kết thúc Hội nghị, đồng chí Vi Bích Hạnh – Trưởng phòng GD&ĐT đã nhấn mạnh những kết quả đạt được và những vấn đề cần lưu ý, đặc biệt các nội dung liên quan đến công tác quản lý trong nhà trường, cần thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng chí mong muốn các nhà trường cùng đoàn kết, thống nhất, chung tay xây dựng môi trường giáo dục tốt nhất cho các thế hệ học sinh.

Đồng chí Vi Bích Hạnh – Trưởng phòng GD&ĐT kết luận Hội nghị.