Tất cả các trường học đồng loạt tổng vệ sinh, chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại

 Để chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại vào ngày 01/03/2021, các trường học trên địa bàn thành phố đã vệ sinh, khử khuẩn, đảm bảo an toàn cho học sinh.

 

Các Nhân viên y tế phun khử khuẩn tại trường học

 

Mọi vị trí trong trường học đều được vệ sinh, khử khuẩn, đảm bảo an toàn.