LỊCH TẬP HUẤN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 - TRỰC TUYẾN

 TKB BỒI DƯỠNG GV SỬ DỤNG SGK CÁNH DIỀU_TỪ 14/6/2021-30/6/2021

 "Buổi sáng:

7:30-8:00: Vào phòng họp

8:00-9:30: BCV lên lớp

9:30-9:45: Giải lao

9:45-11:30: BCV lên lớp" "Buổi chiều:

13:30-14:00: Vào phòng họp

14:00-15:15: BCV lên lớp

15:15-15:30: Giải lao

15:30-17:00: BCV lên lớp" "Khi cần về TKB xin liên hệ:

Phí Thu Phương, CB VEPIC: 0377 607 075

Khi cần về sử dụng phòng zoom xin liên hệ :

- Lê Thị Lan Phương, CB VEPIC: 0961 498 790

- Các kĩ thuật viên"

 

Ngày Buổi Tỉnh Môn Phòng Zoom Link Phòng Zoom Thời gian test zoom tại các điểm cầu (Trường/Phòng/Sở)

<1> <2> <3> <4>

18,6 Sáng Quảng Ninh KHTN 6 P1 "https://us02web.zoom.us/j/89330922036?pwd=MjRidVdSdUFZU01rd2lJQUZCODNYZz09

Meeting ID: 893 3092 2036

Passcode: 042629" 18h - 19h ngày 16/06/2021

18,6 Sáng Quảng Ninh Mĩ thuật 6 P2 "https://us02web.zoom.us/j/84394582732?pwd=UVNudnFRL0ZoMHhGL1RVeWlzTk1TZz09

Meeting ID: 843 9458 2732

Passcode: 460088" 18h - 19h ngày 16/06/2021

18,6 Chiều Quảng Ninh GDTC 6 P2 "https://us02web.zoom.us/j/84394582732?pwd=UVNudnFRL0ZoMHhGL1RVeWlzTk1TZz09

Meeting ID: 843 9458 2732

Passcode: 460088" 18h - 19h ngày 16/06/2021

21,6 Sáng Quảng Ninh Công nghệ 6 P2 "https://us02web.zoom.us/j/84394582732?pwd=UVNudnFRL0ZoMHhGL1RVeWlzTk1TZz09

Meeting ID: 843 9458 2732

Passcode: 460088" 8h - 9h ngày 20/6/2021

21,6 Sáng Quảng Ninh GDCD 6 P3 "https://us02web.zoom.us/j/86884334589?pwd=dElZNkRyeHRaODlhRjJVWWZYSUpFQT09

Meeting ID: 868 8433 4589

Passcode: 972467" 8h - 9h ngày 20/6/2021

21,6 Sáng Quảng Ninh LSĐL6 (LS) P1 "https://us02web.zoom.us/j/89330922036?pwd=MjRidVdSdUFZU01rd2lJQUZCODNYZz09

Meeting ID: 893 3092 2036

Passcode: 042629" 8h - 9h ngày 20/6/2021

21,6 Sáng Quảng Ninh Ngữ văn 6 P5 "https://us02web.zoom.us/j/89888326495?pwd=SW1sczUrWGwxemJWTENGTTh6Rnhodz09

Meeting ID: 898 8832 6495

Passcode: 350684" 8h - 9h ngày 20/6/2021

21,6 Chiều Quảng Ninh HĐTNHN 6 P2 "https://us02web.zoom.us/j/84394582732?pwd=UVNudnFRL0ZoMHhGL1RVeWlzTk1TZz09

Meeting ID: 843 9458 2732

Passcode: 460088" 8h - 9h ngày 20/6/2021

21,6 Chiều Quảng Ninh LSĐL6 (ĐL) P1 "https://us02web.zoom.us/j/89330922036?pwd=MjRidVdSdUFZU01rd2lJQUZCODNYZz09

Meeting ID: 893 3092 2036

Passcode: 042629" 8h - 9h ngày 20/6/2021

22,6 Sáng Quảng Ninh Toán 6 P3 "https://us02web.zoom.us/j/86884334589?pwd=dElZNkRyeHRaODlhRjJVWWZYSUpFQT09

Meeting ID: 868 8433 4589

Passcode: 972467" 8h - 9h ngày 20/6/2021

27,6 Sáng Quảng Ninh Âm nhạc 6 P4 "https://us02web.zoom.us/j/84849263481?pwd=VTFCWVJJaGlKVjlVY3pQU2lQbittZz09

Meeting ID: 848 4926 3481

Passcode: 979378" 8h - 9h ngày 20/6/2021

27,6 Sáng Quảng Ninh Tin học 6 P3 "https://us02web.zoom.us/j/86884334589?pwd=dElZNkRyeHRaODlhRjJVWWZYSUpFQT09

Meeting ID: 868 8433 4589

Passcode: 972467" 8h - 9h ngày 20/6/2021