Tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên tiểu học về phương pháp, kỹ thuật dạy học các môn học ở lớp 1, lớp 2 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 năm học

Nhằm tăng cường năng lực cho giáo viên dạy lớp 1, lớp 2 năm học 2021-2022 và cán bộ quản lý trong việc triển khai, sử dụng sách giáo khoa theo Chương trình GDPT 2018 có hiệu quả; sau các lớp bồi dưỡng trực tuyến giáo viên về sử dụng sách giáo khoa, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng trực tiếp cho giáo viên, cán bộ quản lý tiểu học về phương pháp, kỹ thuật dạy học đối với các môn học ở lớp 1, lớp 2

Chương trình tập huấn, bồi dưỡng diễn ra trong 02 ngày 15-16/7/2021 tại thành phố Hạ Long với 08 lớp tương ứng các môn học gồm Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Âm nhạc, Mỹ thuật, Tự nhiên-Xã hội, Giáo dục thể chất và Hoạt động trải nghiệm. Tổng số có 400 đại biểu tham dự là đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, cán bộ phụ trách chuyên môn, giáo viên, cán bộ quản lý trường tiểu học, được chia đều các lớp tập huấn.

Đánh giá chung kết quả tổ chức tập huấn, bồi dưỡng tại các lớp, công tác chuẩn bị nội dung tập huấn của các báo cáo viên chu đáo, phù hợp với mục tiêu tập huấn; học viên nghiêm túc học tập, tích cực trao đổi thảo luận về phương pháp, kỹ thuật dạy học các môn học và hoạt động giáo dục; hướng dẫn kiểm tra, đánh giá hoạt động học của học sinh.... Trong quá trình tập huấn, giáo viên được các báo cáo viên giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch bài dạy theo dạng bài/chủ đề học tập, báo cáo kết quả theo nhóm trước lớp để cùng chia sẻ, rút kinh nghiệm.

Kết thúc tập huấn, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai nội dung được tập huấn, bồi dưỡng đến 100% cán bộ quản lý, giáo viên cấp tiểu học với hình thức phù hợp để nâng cao năng lực thực hiện tốt việc dạy học lớp 1, lớp 2 theo Chương trình GDPT 2018 tại đơn vị; yêu cầu việc tổ chức tập huấn phải căn cứ tình hình thực tế, phù hợp với từng địa phương trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19 đang diễn biến phức tạp.