Hội nghị chuyên đề về Phát triển năng lực thẩm mỹ

        Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023, Phòng GDĐT tiếp tục thực hiện công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học thông qua Hội nghị chuyên đề các cấp.

         Ngày 30.10.2022, Phòng GD&ĐT cùng Cụm chuyên môn số 1 đã tổ chức chuyên đề về Phát triển năng lực thẩm mỹ qua môn Âm nhạc lớp 3 tại trường TH Trới . Tham gia chuyên đề có 43 Cán bộ quản lý , 80 giáo viên âm nhạc toàn thành phố.

          Ngày 3.10.2022, Phòng GDĐT cùng cụm chuyên môn số 2 đã tổ chức chuyên đề về Phát triển năng lực thẩm mỹ qua môn Mỹ thuật lớp 3 tại trường TH Trần Hưng Đạo. Tham gia chuyên đề có 43 Cán bộ quản lý , 50 giáo viên Mỹ thuật toàn thành phố.

           Tại buổi hội nghị chuyên đề, các đại biểu đã được nghe Báo cáo về nội dung, phương pháp, định hướng kiểm tra đánh giá đối với môn Nghệ thuật lớp 3, do các đồng chí cốt cán bộ môn xây dựng và trình bày, đồng thời được dự các tiết dạy minh họa cho giải pháp nêu trong báo cáo. Sau đó các đại biểu thảo luận, rút kinh nghiệm và thống nhất áp dụng các giải pháp phù hợp trong các tiết học tiếp theo, nhằm phát huy tối đa năng lực đặc thù của các học sinh trong bộ môn nghệ thuật.

            Sau đây là một số hình ảnh tại hội nghị chuyên đề